1. Jak się nie spalić, dobrze pracując? Przeciwdziałanie zespołowi zmęczenia pomaganiem.
Prowadzi:dr Maria Rogiewicz

Problem wypalenia najczęściej dotyka osób pracujących w zawodach społecznych związanych z pomaganiem innym. Szczególnie narażone na wystąpienie tego zjawiska są osoby pracujące na oddziałach opieki paliatywnej i w hospicjach. Taka praca to niezwykle trudne i obciążające zadanie. Podczas warsztatu będziemy rozmawiać o tym, jak członkowie personelu medycznego mogą zadbać o siebie lub jakie podjąć działania, by uniknąć zespołu wypalenia zawodowego.

2. Przekazywanie trudnych informacji w opiece paliatywno-hospicyjnej
Prowadzi: dr Dominik Krzyżanowski, mgr Agnieszka Paczkowska

Podczas warsztatu będziemy rozmawiać o  możliwościach wsparcia rodzin osób chorych u kresu życia. Poszukamy odpowiedzi na pytania: Jak rozmawiać z rodziną o trudnych sprawach? Co zrobić, gdy pojawiają się emocje? Po czym poznać, że rodzinie pacjenta potrzebne jest wsparcie psychologiczne? Warsztat służy ugruntowaniu wiedzy z zakresu komunikacji, interwencji kryzysowej, reagowania w kryzysie emocjonalnym.

3. Sytuacja opiekunów rodzinnych. Analiza przypadków
Prowadzi: mgr Anna Marlęga-Woźniak

Podczas zajęć przyjrzymy się wyzwaniom, jakie stoją przed zespołem hospicyjnym, realizującym całościową opiekę nad pacjentem i jego rodziną. Pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi to: Jak przebiega proces oswajania się z postępem choroby u chorego i jego opiekuna? Jak zadbać o to, by osoba chora i jej opiekun dostrzegali i prawidłowo odczytywali swoje wzajemne potrzeby? Co oznacza autonomia i stawianie granic w relacji chory i jego opiekun? 

4. Dializa otrzewnowa
Prowadzi: mgr Ewa Malek

5. Rehabilitacja:

Możliwość fizjoterapii w pracy z chorym unieruchomionym
Prowadzi: dr n. k. f. Agnieszka Wójcik, dr Anna Pyszora , mgr Iwona Maciejewska

W trakcie warsztatu omówione zostaną główne nurty pracy z chorym unieruchomionym w obrębie łóżka. Zaprezentowane zostaną techniki zmiany pozycji ułożeniowych oraz ich prawidłowe zabezpieczenia. Ponadto będą poruszone zagadnienia związane ze wspomaganiem podstawowych czynności życiowych chorego. Warsztat ma na celu zwrócenie uwagi na ergonomię osób opiekujących się oraz bezpieczeństwo pacjenta.

Terapia kompresyjna w obrzęku chłonnym związanym z zaawansowaną chorobą nowotworową 
Prowadzi: mgr Joanna Kurpiewska, mgr Dorota Rybak

6. Obsługa portów
Prowadzi: dr Rafał Młynarski

Podczas warsztatu przedstawiona zostanie aktualna procedura obsługi portu zgodna z zaleceniami Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego, najczęstsze powikłania związane z użytkowaniem portów dożylnych oraz opisy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Szkolenie uwzględni także specyficzne potrzeby związane z wykorzystaniem portów dożylnych w opiece paliatywnej. W części praktycznej możliwe będzie zapoznanie się z różnymi rodzajami portów dożylnych oraz wykonanie procedury nakłucia portu na manekinie (sztuczna skóra).