PROGRAM WARSZTATÓW

Dzień 2, 12.09.2020
13.00-15.30

1. Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci| mgr Agnieszka Paczkowska
2. Komunikacja z rodziną chorego dziecka | mgr Bożena Winch
3. Jak rozmawiać z opiekunem rodzinnym o odpoczynku| mgr Anna Kulka - Dolecka
4. Terapia pracy z traumą (EMDR)| (prowadzący w trakcie potwierdzenia)
5. warsztat fizjoterapeutyczny (tytuł warsztatu i prowadzący w trakcie potwierdzenia)
6. warsztat żywieniowy (tytuł warsztatu i prowadzący w trakcie potwierdzenia)