TERMIN
10-12 września 2020 r.

MIEJSCE KONFERENCJI
W trakcie potwierdzenia.

ORGANIZATOR
Fundacja Hospicyjna

WSPÓŁORGANIZATOR
Zakład Medycyny Paliatywnej
Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku

PUNKTY EDUKACYJNE

(w przygotowaniu)

KOMITET NAUKOWY

(w przygotowaniu)


KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca: mgr Olga Woźniak

Członkowie komitetu organizacyjnego:

mgr Krystyna Berendt
mgr Karolina Pawłowska
mgr Anna Kobylska
mgr Beata Król
mgr Magdalena Małkowska
mgr Justyna Ziętek

 


Udział w Konferencji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, w celu organizacji i realizacji tego wydarzenia. Więcej informacji na ten temat tutaj